جلسه توجیهی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸

۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۴ کد : ۲۸۰۱ اخبار دانشگاه

جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ امروز چهارشنبه مورخ 98/07/24 در سالن شهید حسین فهمیده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  با حضور ریاست محترم دانشکده و معاونت آموزشی و پژوهشی و جمعی از اعضای محترم هیائت علمی و دانشجویان ورودی 1398 برگزار گردید.

در ادامه جلسه مدیران گرو های آموزشی نیز سخنرانی نمودند و دانشجویان را با شرایط و مقررات و دروس دوره آموزشی آشنا ساختند و هچنین از کار آفرینان در مقاطع مختلف کشاورزی در این جلسه دعوت به عمل آمده بود تا دانشجویان را هر چه بیشتر با شرایط کاری و بازار کار در رشته کشاورزی آشنا نمایند و درپایان جلسه از نیرو های خدمات دانشکده تقدیر و تشکر شد