صادرات محصولات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی به کشورهای عربی همسایه

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۹ کد : ۲۸۱۳ اخبار دانشگاه

بنابر گزارشات دریافتی از مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در طی ماه های گذشته برداشت محصولات صیفی و جالیزی به مقدار چشمگیری رسیده است به گونه ای که بیشتر این محصولات درحال صادرات به کشور های عربی همسایه به ویژه عراق و سوریه می باشد و در طی سالیان گذشته این اولین بار است که دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی توانسته است محصولات خود را به سایر نقاط داخلی و  خارجی ارسال نماید.

3