افتتاح مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز

۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۷ کد : ۳۰۳۰ اخبار دانشگاه

بنا بر گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی روز سه شنبه مورخ 29/11/98 جناب آقای دکتر برهانی فر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به همراه هیات همراه جهت بازدید و افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی با عنوان : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز ،در دانشکده حضور یافتند. ضمن بازگشایی آزمایشگاه ایشان از سایر نقاط دانشکده کشاورزی نیز بازدید نموده و با برخی اساتید و دانشجویان گفتگو کردند و در پایان جلسه اداری در خصوص نحوه فعالیت و سیاستهای تحقیقاتی و درآمدزایی از آزمایشگاه تحقیقاتی در سال های آتی برگزار گردید.