اخبار دانشگاه

بازدید هیآت موسسه تحقیقات فلات تبت در آکادمی علوم چین ( CAS )

بازدید هیآت موسسه تحقیقات فلات تبت در آکادمی علوم چین ( CAS )

بازدید هیآت موسسه تحقیقات فلات تبت در آکادمی علوم چین ( CAS ) از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جهت ایجاد زمینه های همکاری مشترک فی مابین، در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ در محل دانشکده صورت پذیرفت

ادامه مطلب