اخبار دانشگاه

رقابت علمی و بین المللی کنز

رقابت علمی و بین المللی کنز

در راستای حمایت از دانشگاهیان و نخبگان جوان، بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) هم اکنون مفتخر به برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز است. دانشمندان،پژوهشگران،مخترعان و دانشجویان (زیر ۴۵ سال) می توانند دستاورد خود را درقالب یک ویدیو از ایده ، مقاله ، کتاب و اختراع در حوزه های اقتصادی،فناوری اطلاعات و ارتباطات،آب و محیط زیست،انرژی و سلامت برای شرکت در این رقابت ارسال نمایند.

ادامه مطلب