اخبار دانشگاه

فروش گل

فروش گل

به اطلاع همکاران محترم و اساتید گرامی دانشگاه می رساند، ذانشکده کشاورزی برای اولین بار اقدام به فروش ۱۵۰ عدد گلدان از گلهای موجود درگلخانه آموزشی خود با ۲۰ درصد تخفیف نموده است. تاریخ و ساعت مراجعه جهت خرید: ۱۴ تا ۲۱ اسفند ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ می باشد.

ادامه مطلب