کتابخانه

 

مسئول کتابخانه خانم نظری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

تلفن تماس :02634183927

آدرس پست الکترونیک : agribook.karaj@gmail.com

 

 

 

کتابخانه:

· کتابهای فارسی: 14614 جلد

· کتابهای لاتین: 2372 جلد

تعداد مراجعه کننده به طور متوسط در روز: 60 نفر