امور آموزشی

 

رئیس اداره آموزش خانم  اصغری 

 

 

 

 

 

تاریخ  استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج : 1376

تحصیلات : لیسانس حقوق

 تلفن تماس : 34183910-026

 

کارشناس مسئول امتحانات 

مهندس محمد رضا رسولی

 

کارشناس آموزش 

سید رضا امیری اعقدائی