امور پژوهشی

 

 

                                                                                                                                    

آقای سید فرشاد قاضی میرسعید مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلی : مترجمی زبانهای خارجی                                                                                                                            

تلفن تماس :0264183973

آدرس پست الکترونیک :S.F_ghazimirsaid@yahoo.com

تاریخ استخدام :1373

مسئولیت های قبلی : مدیر داخلی مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی ،مسئول تدارکات و پشتیبانی دانشکده کشاورزی

مسئولیتهای فعلی در دانشکده : دبیر جلسات پژوهشی دانشکده ، مسئول پژوهشی دانشکده اعم از
هیات علمی ، تحصیلات تکمیلی ، پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ، جلسات دفاعیه
مقالات اساتید و دانشجویان درمجلات و نشریات معتبر داخلی و بین المللی .
مسئول سامانه local و مرکزی پژوهش دانشکده ، مسئول سامانه اصالت سنجی رساله های دانشکده

 

         

---------------------------------------