امور پژوهشی

 

 

                                                                                                                                    

آقای سید فرشاد قاضی میرسعید مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلی : مترجمی زبانهای خارجی                                                                                                                            

تلفن تماس :0264183973

آدرس پست الکترونیک :S.F_ghazimirsaid@yahoo.com

تاریخ استخدام :1373

مسئولیت های قبلی : مدیر داخلی مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی ،مسئول تدارکات و پشتیبانی دانشکده کشاورزی

مسئولیتهای فعلی در دانشکده : دبیر جلسات پژوهشی دانشکده ، مسئول پژوهشی دانشکده اعم از
هیات علمی ، تحصیلات تکمیلی ، پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ، جلسات دفاعیه
مقالات اساتید و دانشجویان درمجلات و نشریات معتبر داخلی و بین المللی .
مسئول سامانه local و مرکزی پژوهش دانشکده ، مسئول سامانه اصالت سنجی رساله های دانشکده

 

                                                                                                                                    

آقای مهندس عباس جلالی  کارشناس مسئول آزمایشگاهها

مدرک تحصیلی : مهندسی کشاورزی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تاریخ استخدام : 1375

تلفن تماس :02634183967

آدرس پست الکترونیک:goldeh298@gmail.com

مسئولیتهای فعلی در دانشکده : کارشناس آزمایشگاههای باغبانی ، بیماریهای گیاهی ، آزمایشگاه بیو تکنولوژی (تحقیقاتی)

سایر مسئولیتهای اجرایی در دانشکده  : مسئول گلخانه ها

مدیر اجرایی دوره های آموزشی - دبیر انجمن های علمی دانشجویی

---------------------------------------

مسئول امور پژوهشی

کارشناس مسئول آزمایشگاهها