امور دانشجویی

کارشناس  امور دانشجویی

آقای سید رضا امیری

شماره تماس :34183921-026

----------------------------------------------

 

 فعالیتهای اداره امور دانشجویی :

 

-انجام امورفارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی وپاسخ به استعلام مدارک تحصیلی صادره

-درخواست صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول وابطا ل معافیت دانشجویان،فارغ التخصیل،انصرافی واخراجی

-انجام اموردرخواست تسهیلات مالی دانشجویان (وام های دانشجویی)

-معرفی فارغ التحصیلان ممتاز جهت ثبت نام درمقاطع بالاتر

-انجام امور تخفیف های دانشجویی به استناد آیین نامه

-بررسی درخواستهای  انتقالی ومیهمانی