معرفی دانشکده

 مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

 

  • پیرو مصوبه دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از نیم سال اول 93-92 در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیرت کشاورزی و در مقطع کارشناسی رشته گیاه پزشکی دانشجو پذیرفته است و بدین ترتیب تعداد رشته های کارشناسی از 5 رشته به 6 رشته و کارشناسی ارشد از 25 گرایش  به 26 گرایش افزایش یافت.
  • بدین وسیله به اطلاع می رساند رشته آبیاری و زه کشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری "در جلسه مورخ 20/7/92 و طی نامه شماره 22126357/2 مورخ 12/8/92" رسید، بدین ترتیب تعداد رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبییعی از 26عدد به 27عدد تغییر یافت .
  • رشته های تحصیلی

 

آمار دانشجویان : 1000نفر                                                                       تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 53 نفر .