جلسات دفاعیه

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه علوم دامی   ، تحت عنوان :بررسی مقایسهایی اثر تغذیه مواد معدنی آلی (تترامیکس )و غیر آلی (سولفاته) بر عملکرد و فراسنجی های خونی گوساله های شیر خوار  ،ارائه دهنده:مسثم دوستعلی  ، استاد راهنما: ابوالفصل زارعی   ،استادان مشاور:کامران رضا یزدی  ، ساعت 10 مورخ    1400/6/17 

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه باغبانی  ، تحت عنوان :بررسی مواد ژلاتینی با منشا گیاهان بومی به عنوان جایگزین آگاز در کشت درون شیشه ای گل محمدی،ارائه دهنده:غزاله حلوایی ، استاد راهنما:لیلا پور حسینی  ،استادان مشاور:پیمان فروزش ، ساعت 9       مورخ    20/6/1400

 

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه اصلاخ نباتات ، تحت عنوان :بهینه سازی جنین زایی سوماتیک ،باززایی و تولبد میکرو کروم در اکوتیپ های مختلف زعفران ایرانی ،ارائه دهنده: رقیه خانه زر ، استاد راهنما:عبدالله محمدی   ،استادان مشاور:خداداد مصطفوی  ، ساعت 11       مورخ    1400 /17/6

 

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه زراعت ، تحت عنوان :بررسی انکان استفاده از فاضلاب خانگی  در کشاورزی ( مطالعه موردی موردی فاصلاب خانگی دمشکین دشت فردیس) ،ارائه دهنده: امیر شهاب زندی  ، استاد راهنما:فرزاد پاک نژاد   ،استادان مشاور:فیاض آقا یاری  ، ساعت 10 مورخ    1400 /8/6